Aktivity projektu v čase epidemie

Tak jako všechny oblasti života zasáhla i náš projekt opatření, snažící se eliminovat pandemii koronaviru Covid-19.

Prakticky ze dne na den se zastavily aktivity projektu – nebylo možné realizovat projektové dny ani kroužky pro žáky ZŠ a SŠ, vzdělávat pedagogy v prezenčních kurzech, odborně pracovat s dětmi s SVP a speciálními pedagogy či poskytovat podporu kariérovému poradenství.

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogy

V rámci klíčové aktivity „Pedagog 21. století“ je pro pedagogické pracovníky na nový školní rok 2019/2020 připravena nabídka vzdělávacích akcí:

Metodická setkávání - cílem je navázat a podpořit spolupráci pedagogů daných aprobací ze základních a středních škol Jihočeského kraje se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností pedagogů.

Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol

V rámci klíčové aktivity Asistenční centrum byla vytvořena metodika pro kariérové poradce na školách s názvem „Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol“. Cílem metodického postupu je podpora činnosti výchovných, resp. kariérových poradců v oblasti poskytování kariérového poradenství. V první části se metodika zaměřuje na popis kariérového poradenství obecně a popis subjektů, které do procesu kariérového poradenství vstupují, ať již aktivně, jako samotní výchovní, resp.

Konference Krok správným směrem úspěšně proběhla

Konference Krok správným směrem byla realizována 28. 11. 2018 Jihočeskou hospodářskou komorou. V prostorách Park Hotelu v Hluboké nad Vltavou byly za hojného zájmu cílových skupin projektu i médií prezentovány odborné příspěvky, týkající se kariérového poradenství. Po bloku prezentací následovaly odborné workshopy.