Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (tzv. šablon)

Klíčová aktivita je realizována 40 středními školami z Jihočeského kraje, které realizují aktivity z těchto možných šablon:

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

Tandemová výuka na SŠ/VOŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů

Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Personální podpora – Školní kariérový poradce.