Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci 10 partnerských středních škol a spolupracujícími základními školami z Jihočeského kraje. Na zapojených školách dochází ke zvýšení úrovně polytechnického vzdělávání i k pořizování nového vybavení potřebného pro práci se studenty, ale i s žáky základních škol. Pedagogičtí pracovníci si zvyšují a prohlubují kompetence pro práci s cílovou skupinou žáků a studentů v oblasti polytechniky za pomoci moderních metod vzdělávání. Hlavními nástroji pro realizaci této aktivity jsou projektové dny, tzn. pravidelné dlouhodobé návštěvy žáků ZŠ na SŠ, jsou využívány prostory SŠ pro výuku. Projektové dny jsou zaměřeny na výuku technických a přírodovědných předmětů s možnou mezipředmětovou vazbou. Dále probíhají kroužky technických a přírodovědných oborů, které navštěvují žáci ZŠ a SŠ. V rámci projektových dnů a kroužků jsou realizovány workshopy, spojené s návštěvami VŠ, Akademie věd a exkurzemi ve firmách.

Rozvíjena je široká paleta předmětů a vědních oborů, jako je např. fyzika, matematika, chemie, biologie, geologie, geografie, informatika, environmentální výchova či technické vzdělávání. Dochází k podpoře práce s moderními technologiemi a postupy, které doplňuje spolupráce se reálným pracovním prostředím, technickými vysokými školami, technologickými a inovačními centry apod. Partnerské střední školy pořizují nové, moderní vybavení, jako jsou např. CNC stroje, 3D tiskárny, zařízení pro virtuální realitu či pokročilá výpočetní technika.