Kontakty

pracovní pozice titul, jméno, příjmení telefon e-mail

koordinátor aktivit projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje

Ing. Petr Lamač

386720429

lamac@kraj-jihocesky.cz

projektový manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje

Mgr. Alena Kundrátová

386720414

kundratova@kraj-jihocesky.cz

finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje

Ing. Michaela Maňhalová

386720366

manhalova@kraj-jihocesky.cz

finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje Bc. Eliška Šturmová 386720269 sturmova2@kraj-jihocesky.cz