Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogy

V rámci klíčové aktivity „Pedagog 21. století“ je pro pedagogické pracovníky na nový školní rok 2019/2020 připravena nabídka vzdělávacích akcí:

Metodická setkávání - cílem je navázat a podpořit spolupráci pedagogů daných aprobací ze základních a středních škol Jihočeského kraje se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností pedagogů.

Vedení škol - cílem je podpořit pracovníky školského managementu v oblasti měkkých dovedností a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a podpořit osobnostní rozvoj vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

Uvádějící učitel - cílem je podpořit rozvoj kompetencí pracovníků, kteří budou vykonávat funkci uvádějícího učitele se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností uvádějících učitelů.

Učíme se navzájem - cílem je tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost, aktivity jsou vnímány jako první krok k využití gramotností napříč dalšími předměty.

Bližší informace na http://ikap.zvas.cz/.