Řízení projektu

Touto klíčovou aktivitou je zajišťováno průběžné řízení, administrace a vykazování nejen projektu jako celku, ale i samotných klíčových aktivit. V rámci Krajského úřadu Jihočeského kraje působí projektový management, který zajišťuje bezproblémový průběh projektu, plnění jeho cílů, dodržování harmonogramu aktivit a naplňování indikátorů. Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I je realizován Odborem evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Oddělením realizace systémových projektů, které vede Ing. Mgr. Martin Plucha (e-mail: plucha@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 189).