Asistenční centrum "Impuls pro kariéru a praxi"

Tato klíčová aktivita je realizována Jihočeskou hospodářskou komorou a vede k podpoře kariérového poradenství prostřednictvím vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností výchovných a kariérových poradců a jejich metodické vedení. Dále je aktivita zacílena na zvyšování uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce, rozvoj spolupráce mezi školami a firmami i na zvyšování odborných kompetencí u pedagogů a pracovníků ve vzdělávání, které povede ke zkvalitnění odborného vzdělávání a kariérového poradenství.
V rámci klíčové aktivity budou realizovány tyto činnosti:

1) Asistenční centrum - vznik krajského centra pro spolupráci vzdělávací a podnikové sféry, které bude metodicky a odborně vést činnosti, realizované v rámci KA,

2) Zvyšování úrovně odborného vzdělávání - prohlubování spolupráce, síťování mezi vzdělávacími zařízeními a zaměstnavateli a realizace nástrojů, vedoucích ke zkvalitnění odborného vzdělávání, včetně odborného vzdělávání pedagogů,

3) Poskytování kariérového poradenství - informační, vzdělávací, poradenské a diagnostické aktivity, které zlepší úroveň kariérového poradenství v Jihočeském kraji,

4) Workshopy - dojde k realizaci praktických workshopů, při kterých se pedagogové a žáci seznámí s reálným prostředím firem, výchovní poradci si budou zvyšovat své odborné kompetence.