Impuls pro kariéru a praxi

Klíčová aktivita podporuje rozvoj kariérového poradenství na školách Jihočeského kraje včetně podpory prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, odborného vzdělávání
na středních školách, digitálních kompetencí na školách, podnikavosti a kreativity na středních školách. Tuto aktivitu realizuje Jihočeská hospodářská komora (dále jen „JHK“) pomocí níže uvedených nástrojů:

1) Rozvoj kariérového poradenství v Jihočeském kraji

Kariérové poradenství je pro školy osvědčenou významnou činností, která pomáhá přizpůsobení výuky a propojení na potřeby budoucích zaměstnavatelů.  V rámci aktivity jsou podporováni kariéroví poradci na jihočeských školách.

2) Rozvoj odborného vzdělávání na středních školách v Jihočeském kraji

V aktivitě jsou pedagogové podporováni za pomoci vytvořených metodických materiálů a odborných konferencí. Vznikají i oborové platformy, kterých se účastní zástupci škol, firem i dalších institucí, a na kterých jsou diskutována témata ke zkvalitňování odborného vzdělávání. Pro učitele odborných předmětů jsou realizovány workshopy, obdobně jako pro kariérové poradce.

3) Rozvoj digitálních kompetencí na školách

Cílem podaktivity je rozvoj digitálních kompetencí na základních a středních školách. Jsou vytvářeny metodické materiály pro digitální vzdělávání a realizovány workshopy pro pedagogy.

4) Rozvoj podnikavosti a kreativity na středních školách

Cílem podaktivity je rozvoj pedagogů a žáků středních škol v oblasti podnikavosti a kreativity. Jsou vytvářeny metodické materiály pro rozvoj podnikavosti a realizovány workshopy
pro pedagogy.

Informace o uskutečněných i plánovaných akcích, realizovaných Jihočeskou hospodářskou komorou v rámci klíčové aktivity, naleznete na webu www.impulsprokarieru.cz.