Popis a cíle projektu

Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn podporou polytechnického vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele, zvýšením kompetencí pedagogů, podporou rozvoje kariérového poradenství, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity. Dále budou podpořeny aktivity SŠ formou jednotkových nákladů. Projekt reaguje na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II a ve ŠAP.