Realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I ukončena

Po klíčové aktivitě Podpora polytechnického vzdělávání, která byla ukončena už 30. 6. 2020, došlo 31. 12. 2020 i k ukončení dalších aktivit projektu: KA Pedagog 21. století a KA Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi“.

Projekt po tři roky pozitivně ovlivňoval vzdělávací systém v Jihočeském kraji a všestranně rozšiřoval kompetence pedagogů pro práci s cílovou skupinou dětí a žáků. Na jihočeských školách vznikly polytechnické kroužky a bylo realizováno velké množství projektových dnů, což přispělo nejen k zlepšení znalostí a dovedností dětí a žáků, ale i k prohloubení spolupráce mezi středními a základními školami v našem kraji.

Stranou nezůstal ani trh práce, protože důležitou součástí KA Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi“ bylo kariérové poradenství a kontakt dětí a žáků se světem práce.

Končící projekt má nastavenu udržitelnost, nikoliv však aktivit, ale pouze majetku: ze strany Řídicího orgánu je vyžadováno, aby byl majetek, pořízený z prostředků projektu, využíván po minimální dobu 36 měsíců. I po skončení projektu bude tedy tento majetek vykazován, typicky při využívání pro běžnou výuku cílových skupin projektu.

Na aktivity projektu IKAP I plynule navážou dva nové projekty: IKAP II a IKAP III, o jejichž aktivitách i jejich aktuální dění se budete dozvídat na těchto webových stránkách.