Popis a cíle projektu

Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn podporou polytechnického vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele a dále zvýšením kompetencí pedagogických pracovníků v měkkých i odborných dovednostech a rozvojem gramotností, včetně metodické podpory při podpůrných opatřeních a podpory rovných příležitostí ve vzdělávání. Projekt reaguje na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II, včetně ŠIKK.