Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol

V rámci klíčové aktivity Asistenční centrum byla vytvořena metodika pro kariérové poradce na školách s názvem „Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol“. Cílem metodického postupu je podpora činnosti výchovných, resp. kariérových poradců v oblasti poskytování kariérového poradenství. V první části se metodika zaměřuje na popis kariérového poradenství obecně a popis subjektů, které do procesu kariérového poradenství vstupují, ať již aktivně, jako samotní výchovní, resp. kariéroví poradci na školách, tak i podpůrně, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, informační střediska ÚP, zaměstnavatelé apod. Podstatnou částí této metodiky je pak Rámec pro nastavení systému kariérového poradenství na druhém stupni základní školy. Tento rámec nabízí podporu školám, které chtějí nastavit systém kariérového poradenství na své škole a pomoci jeho dalšímu rozvoji. Autorky Rámce pro nastavení systému kariérového poradenství na 2. stupni základní školy jsou Andrea Csirke; Alice Müllerová a Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Bližší informace o aktivitách Asistenčního centra jsou dostupné na https://www.impulsprokarieru.cz/.

Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství.pdf