1. monitorovací období ukončeno

Náš projekt má za sebou první období realizace, od ledna do června 2018.

Klíčová aktivita „Podpora polytechnického vzdělávání“ probíhala v souladu s harmonogramem projektu - byly tedy realizovány přípravné práce, které v dalším období umožní rozjezd hlavních nástrojů vzdělávání – projektových dnů, kroužků a workshopů. Pedagogové zapojených středních škol se tedy intenzivně vzdělávali a zároveň připravovali aktivity, do nichž se zapojí žáci a studenti středních a spolupracujících základních škol. Důležitou činností, která do značné míry umožní realizaci dalších podaktivit, bylo pořizování majetku (např. výpočetní techniky či vybavení odborných učeben). Z důvodu velkého rozsahu projektu je značná část pořizována v režimu veřejných zakázek, což je časově i odborně náročné.

I v klíčové aktivitě „Pedagog 21. století“ (realizované Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) zatím proběhly zejména přípravné práce, na které bude navázáno v dalším období, které obsáhne léto a podzim roku 2018. Cílová skupina pedagogů byla přímo zapojena do podaktivity Metodická setkávání. Do konce školního roku 2017/18 byla uskutečněna dvě tato setkání pro pedagogy z Jihočeského kraje. Další podaktivity (např. Centrum pedagogické podpory) do konce června nepřešly fázi intenzivní přípravy, se stěžejní, realizační fází se tedy počítá od září 2018, znovu v naprostém souladu s harmonogramem klíčové aktivity.

V KA „Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi“ se aktivity naplno rozběhly už v zimních měsících. Samotné asistenční centrum, fungující u partnera projektu, Jihočeské hospodářské komory, pracuje v kompletní sestavě a pozitivně ovlivňuje kariérové poradenství a volbu povolání na jihočeských školách. Během období se uskutečnila dvě jednání Platformy pro podporu kariérového poradenství, na kterých byl kromě plodné diskuse představen online kariérový nástroj, který našim žákům a studentům pomůže s volbou povolání. Intenzivně se rozjely i workshopy, při kterých dvě cílové skupiny (výchovní/kariéroví poradci a žáci ZŠ) navštěvují firmy i vzdělávací akce, kde absolvují zajímavý program a získají nové informace o pracovních možnostech v našem kraji.

Spolupráce mezi příjemcem dotace, Jihočeským krajem a 17 partnery zatím funguje velmi dobře, zástupci realizátora se s partnery setkávají na pravidelných jednáních projektového týmu, jinak komunikace probíhá telefonicky a za pomoci e-mailů. I díky této komunikaci projekt probíhá úspěšně a spěje ke svému hlavnímu cíli – zlepšení vzdělávání v Jihočeském kraji.