Katalog vzdělávacích akcí Jihočeského centra pedagogické podpory

Zájemce o další vzdělávání z řad pedagogů upozorňujeme na Katalog vzdělávacích akcí partnera projektu, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V něm jsou mimo jiné nabízeny i vzdělávací akce, spolufinancované z prostředků našeho projektu.