EU Logo

IKAP I - Základní informace o projektu

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367
Příjemce: Jihočeský kraj
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Výše finanční podpory: 100 744 811,60 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

IKAP II - Základní informace o projektu

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245
Příjemce: Jihočeský kraj
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
Výše finanční podpory: 55 887 140,89 Kč.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

IKAP III - Základní informace o projektu

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
Příjemce: Jihočeský kraj

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
Výše finanční podpory:  94 625 814,28 Kč


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií