Zpráva o realizaci a Žádost o platbu schváleny i proplaceny

Aktivity projektu IKAP II probíhají v souladu s harmonogramem nejen věcně, ale i administrativně. Zpráva o realizaci z uplynulého období (leden-červen 2022) byla tedy schválena velmi brzy (již 9. září). Příslušná Žádost o platbu byla schválena 25. listopadu a již 7. prosince byla Jihočeskému kraji proplacena. Jihočeský kraj jako příjemce poté platby bez zbytečného odkladu rozeslal příslušným partnerům.