Zpráva o realizaci a Žádost o platbu schváleny

Dne 23. 1. 2019 byla podána druhá Zpráva o realizaci se Žádostí o platbu na projektu IKAP za sledované období červenec – prosinec 2018. Tato Zpráva o realizaci a k ní přináležející Žádost o platbu byly schváleny poskytovatelem dotace, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 8. 3. 2019. Projektové aktivity i financování projektu probíhají dle harmonogramu a bez větších problémů.