Zpráva o realizaci a Žádost o platbu schváleny

1. června 2022 došlo ke schválení 2. Zprávy o realizaci, 7. června června poté 3. Žádosti o platbu našeho projektu. Realizace projektu probíhá dle plánu - v souladu harmonogramem. Momentálně očekáváme proplacení žádosti o platbu, po němž bude následovat rozeslání požadovaných finančních prostředků partnerům.