Zpráva o realizaci a Žádost o platbu podány

Na konci školního roku skončilo 3. monitorovací období projektu. Všechny aktivity projektu jsou vykonávány v souladu s cíli a harmonogramem projektu. 

Do konce července 2022 jsme tak museli podat Zprávy o realizaci a Žádost o platbu, abychom doložili činnosti, vykonávané v projektu a obdrželi na ně další finanční prostředky ve formě zálohové platby. K podání došlo 29. července t. r. Realizační tým na Jihočeském kraji (ve spolupráci s partnery) oba dokumenty odeslal na MŠMT prostřednictvím programu IS KP14+ a nyní čeká na případné připomínky.