Zpráva o realizaci a Žádost o platbu podány

Na konci loňského roku skončilo 2. monitorovací období projektu. Navzdory nepříliš dobré epidemiologické situaci se podařilo realizovat velkou většinu vzdělávacích aktivit – všechny klíčové aktivity jsou realizovány dle harmonogramu.

Do konce ledna 2022 jsme tak museli podat Zprávy o realizaci a Žádost o platbu, abychom doložili činnosti, vykonávané v projektu a obdrželi na ně další finanční prostředky ve formě zálohové platby. Realizační tým na Jihočeském kraji (ve spolupráci s partnery) oba dokumenty odeslal na MŠMT prostřednictvím programu IS KP14+ a nyní čeká na případné připomínky.