Zpráva o realizaci i Žádost o platbu schváleny

30. března 2022 došlo ke schválení 2. Zprávy o realizaci a 3. Žádosti o platbu našeho projektu, realizace tedy věcně i administrativně probíhá bez problémů. Momentálně očekáváme proplacení žádosti o platbu, po němž bude následovat rozeslání požadovaných finančních prostředků partnerům.