Realizace 1. monitorovacího období ukončena

30. června 2021 bylo ukončeno první monitorovací období projektu, na konci července jsme podali Zprávu o realizaci a také Žádost o platbu, aby bylo zajištěno financování projektových aktivit na další období.

Období od ledna do června bylo, jako prakticky všechny vzdělávací aktivity v České republice, silně ovlivněno epidemií COVID-19. Naštěstí pro náš projekt jsou partnerské organizace bez problémů schopné realizovat aktivity (u kterých to připadá v úvahu) distančně a projekt se úspěšně rozběhl.

V klíčové aktivitě „Podpora polytechnického vzdělávání“ se vzdělávali pedagogové, kteří budou v následujících obdobích pracovat s cílovou skupinou dětí a žáků, ať v rámci projektových dnů či kroužků. Dále školy pořizovaly majetek, který bude pro tento účel využíván a nasmlouvávaly služby.

Všechny podaktivity KA Impuls pro kariéru a praxi jsou realizovány – ať ve formě přípravných prací či přímé práce s cílovými skupinami projektu. V uplynulém období tak proběhlo (většinou v distanční formě) velké množství workshopů pro žáky ZŠ a SŠ, byla realizována setkání Oborových platforem pro odborné vzdělávání a pracovních skupin. Dále došlo k aktualizaci a rozšíření webových stránek www.impulsprokarieru.cz.

V neposlední řadě byla realizována i klíčová aktivita Řízení projektu – členové projektového týmu Jihočeského kraje poskytovali poradenství partnerským organizacím, komunikovali s Řídicím orgánem a v řádném termínu podali Zprávu o realizaci a Žádost o platbu.