Aktivity projektu ukončeny

Dne 30. června 2023 byly ukončeny aktivity "Podpora polytechnického vzdělávání", "Impuls pro kariéru a praxi" a "Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů". Byla tedy ukončena práce s cílovými skupinami projektu.

V současné době probíhají práce na finální vykázání výstupů i vynaložených finančních prostředků.

V souladu s harmonogramem bude projekt ukončen dne 31. 10. 2023.